Plaça de la Catedral 3, 08500 Vic

93 883 25 52

escola@dominiquesvic.com

Primària

Educació Primària
Innovant per a descobrir,
desenvolupar i crear

L’etapa d’Educació Primària consta de sis cursos amb alumnes de sis a onze anys.

L'infant, centre de l'acció educativa

Vivim en una societat en evolució constant, en què tenir iniciativa, saber treballar en grup, tenir esperit crític, creativitat i gust per aprendre esdevé imprescindible. A primària tenim com a objectius consolidar l’adquisició de les competències bàsiques i dels diferents aprenentatges, en un sistema inclusiu que doni resposta a les necessitats educatives de tots els alumnes, evidenciar el valor de l’educació en el compromís individual i col·lectiu amb l’entorn social, cultural i natural per afavorir l’arrelament a la comunitat i contribuir a la construcció d’estils de vida més compromesos, solidaris, lliures, justos i saludables.

Àmbits i àrees d'aprenentatge

Els àmbits i àrees són comuns a tots els cursos de l’etapa de Primària

Àmbit Lingüístic Àmbit Matemàtic Àmbit Coneixement del Medi Àmbit Artístic Àmbit Ed. Física Àmbit Ed. en Valors

Àmbit Lingüístic

 • Àrea de Llengua Catalana
 • Àrea de Llengua Castellana
 • Àrea de Llengua Anglesa

Àmbit Matemàtic

 • Àrea de Matemàtiques

Àmbit Coneixement del Medi

 • Àrea de Coneixement del Medi Social
 • Àrea de Coneixement del Medi Natural

Àmbit Artístic

 • Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa

Àmbit Ed. Física

 • Àrea d’Educació Física

Àmbit Ed. en Valors

 • Àrea d’Educació en Valors Socials i Cívics
 • Àrea de Religió

Hi ha àmbits que es treballen de manera transversal en les diferents àrees:

 • Àmbit digital.
 • Àmbit d’aprendre a aprendre.
 • Àmbit d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Activitats complementàries

Oferim un conjunt integrat d'activitats complementàries (relacionades amb els àmbits) a les quals dediquem 5 hores setmanals en el marc de l'horari escolar:

Cicle Inicial (cursos de 1r i 2n)

Comunicació - Educació emocional Look Inside - Story corner -  Tallers artístics - TIC

Cicle Mitjà (cursos de 3r i 4t)

Comunicació - Competència digital - Educació emocional Look Inside - Science -  TIC

Cicle Superior (cursos de 5è i 6è)

Comunicació - Educació emocional Look Inside - Emprenedoria -  Science - Som competents - TIC

Metodologia

Treball per projectes

A l’hora del treball per Projectes l’alumnat treballa en equips, normalment de 4 integrants, on se’ls planteja un repte que requereix cercar informació i sintetitzar-la per posteriorment elaborar un producte final. El treball per projectes fomenta la pluja d’idees, el pensament divergent, l’esperit crític i un aprenentatge global, un aprenentatge autèntic.

Treball cooperatiu

En aquesta metodologia de treball, emprada a les diferents àrees, els alumnes comparteixen coneixements al mateix temps que aprenen a treballar en equip. És tan important que un aprengui com que aprenguin tots.

Amb el treball cooperatiu potenciem l’aprendre a ser, l’aprendre a fer i l’aprendre a conviure, de la mateixa manera que assoleixen les competències del S.XXI.

Treball d'educació emocional i interioritat

Ja des del començament de la jornada oferim als nostres alumnes un ambient on sentir-se acollits i estimats, com a base que afavoreix tots els aprenentatges.

En diferents moments del dia ens donem un temps per al silenci, per a la respiració conscient, per al coneixement, expressió i gestió de les nostres emocions, per a un treball de tècniques de concentració... Considerem que la interioritat és l’essència de l’ésser humà, el que realment ens fa singulars i diferents en el món.

El projecte "Viure la interioritat" guia i inspira el nostre projecte educatiu.

A través del projecte d’educació emocional Look inside vetllem perquè els alumnes aprenguin a conèixer i gestionar les emocions per poder treballar en un ambient afectuós, saludable i de benestar.

Participació en projectes de ciutat
 • Pack de Cultura Catalana.
 • Escola de Música: "Si toquem junts sona millor".
 • Institut del Teatre: Dansa.
 • Treball intergeneracional al Saits.
 • Congrés de la ciència a la UVic.
 • OlimpiVic.
 • Dia del Medi ambient.

Educació secundària
Continuïtat a Escorial o Sagrat Cor

Per a aquesta etapa l'escola té un conveni de col·laboració amb Vedruna Escorial i el Sagrat Cor per fer l’ESO. Som centre adscrit i els nostres alumnes tenen dret preferent de matriculació en ambdós centres.

Contacta amb l'escola

CreaEscola Quality Certificate for Education Website