Plaça de la Catedral 3, 08500 Vic

93 883 25 52

escola@dominiquesvic.com

L’escola

Som una escola concertada, situada al casc antic de la ciutat de Vic, a la Plaça de la Catedral

Som una escola per a tothom amb un projecte per a cadascú; una escola on aprenem junts. Portem més de 325 anys oferint el nostre servei educatiu a la ciutat de Vic. Ens agrada educar persones. El nostre equip docent està implicat en el creixement integral dels nostres alumnes. Acompanyem cada alumne en la seva trajectòria vital i acadèmica. Eduquem els nostres infants per fer-los autònoms i lliures, creatius, curiosos, crítics, i amb uns valors que els enriqueixin com a persones; perquè siguin feliços i competents.

Estil
familiar

Dominiques Vic és una escola de marcat caràcter familiar on tots els equips, tant docents com no docents, tenen com a centre principal de la seva activitat l'educació de cada alumne i de cada alumna perquè sentin que l'escola és el seu lloc al món.

Educació emocional i Cultura del Pensament

A l’escola treballem la gestió de les emocions i el desenvolupament de la interioritat del nostre alumnat en el seu camí per descobrir "qui són" i relacionar-se amb ells mateixos, amb els altres i amb la vida.

A més fomentem la Cultura del Pensament i les Intel·ligències Múltiples per desenvolupar la competència d'aprendre a aprendre.

Educació en valors i
educació intercultural i interreligiosa

Que n’és d’important una visió àmplia del món! A l'escola impulsem els valors que ens humanitzen: la solidaritat, l’empatia, la col·laboració, l’acollida, l’amor...  així ens preparem millor per conèixer i conviure amb  diferents nacionalitats, cultures i tradicions religioses. En el fons tots tenim el mateix anhel: Ser feliços!

Missió, Valors i Visió

Acompanyar els alumnes perquè desenvolupin el seu projecte de vida, educant cor i intel·ligència, i així contribuir a una societat més solidària, transparent, fraterna i sostenible.

Aspirem a que les nostres escoles siguin comunitats d'aprenentatge obertes, vives i participatives; referents en creativitat i innovació, en què els nostres alumnes siguin reconeguts pel seu nivell competencial, la seva gestió emocional, la seva educació en valors, i compromesos amb una societat plural i globalitzada.

Adaptació al canvi

Compromís

Respecte

Transparència

Treball en equip

Projecte educatiu

Posem en pràctica estratègies de pensament i metodologies actives que afavoreixen l’aprenentatge dels alumnes cuidant el seu desenvolupament emocional i humà.

El nostre projecte educatiu es recolza en:

 • Investigacions de la neurociència en matèria educativa i en l’aplicació de metodologies actives en les que l’alumne és el centre del seu aprenentatge.
 • El treball cooperatiu per projectes.
 • Educació emocional i humana.
 • Estratègies de pensament.
 • Intel·ligències múltiples.
 • Desenvolupament de la creativitat.

El nostre projecte educatiu actual s'ha vist enriquit amb les investigacions de la neurociència en matèria educativa. Treballem des de les vuit intel·ligències múltiples defensades per Gardner de la universitat de Harvard com a pilar per personalitzar l'aprenentatge.

La interdependència positiva, la interacció cara a cara, la responsabilitat individual i grupal com a pilars per crear unes comunitats de aprenentatge cooperatiu on tots aprenem de tots, tal com el defineixen Johnson and Johnson de la universitat de Minnesota dels que hem rebut formació.

L'aprenentatge basat en projectes, projectes intel·ligents, projectes de comprensió, projectes de recerca individual i grupal, l'aprenentatge experiencial i l'aprenentatge basat en el pensament, utilitzant destreses per afavorir el pensament creatiu i crític.

A les escoles de Dominiques volem seguir animant l’alumnat a mirar dins seu

Look Inside és un programa d’educació emocional dirigit a l’alumnat de totes les etapes educatives. Té per objectiu el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del seu dia a dia, ajudant-los a descobrir...

 • Que són capaços de percebre les emocions pròpies i les dels altres.
 • Que són capaços d’expressar, gestionar i canalitzar les emocions de manera adequada.
 • Que són capaços de tenir bona autoestima i actitud positiva davant la vida.
 • Que són capaços de relacionar-se amb els altres de manera reeixida i positiva.
 • Que són capaços d'adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar de manera satisfactòria els reptes de la vida diària.

Perfil de l'alumne

L'alumne de Dominiques Vic és conscient, autònom, creatiu, compromès i crític.

La nostra història

Les nostres escoles