Plaça de la Catedral 3, 08500 Vic

93 883 25 52

escola@dominiquesvic.com

La nostra història

1692
El Beateri de Santa Caterina de Siena

Es funda el Beateri de Santa Caterina de Siena, amb tres beates: Teresa Sabatés, Francesca Tió i Maria Muns. Des de la seva fundació les Beates es van dedicar a l’ensenyament i a l’educació de les nenes, sent el primer col·legi, i en molts anys l’únic, de religioses d’aquesta ciutat.

1792
Al servei de les famílies

El Beateri de Santa Caterina de Siena continua amb la seva missió educativa, al servei de les famílies de la ciutat. A les seves classes hi anaven nenes i noies de la ciutadania acomodada, que era la que aleshores estava oberta a la cultura.

1808
La Guerra del Francès

En apoderar-se de la ciutat de Vic l’exèrcit de Napoleó I en la Guerra de la Independència (o Guerra del Francès), les Beates van haver de fugir i deixar la casa en poder dels soldats francesos. Quan l’exèrcit invasor va marxar, elles van tornar.

1854
El Col·legi de Santa Caterina de Vic

El diari de Vic “El Montañés” presenta als seus lectors el Col·legi de Santa Caterina de Vic. Diu que és el centre d’ensenyament més antic entre els que obrien les seves portes a l’educació de les nenes, que en aquesta època l’escola té molta concurrència i necessita ampliar els seus locals, la part destinada a col·legi. En aquells moments no hi intervenia cap mestra externa.

1858
Nou director

Va ser nomenat Director del Beateri de Santa Caterina el P.Francesc Coll. Ell tenia una gran estima per l’ensenyament i de manera particular de l’educació de les noies, i va deixar la seva petjada en el Beateri.

1884
L’internat

Es va fundar l’internat, sota el patrocini del Sagrat Cor (imatge que teníem a la façana de la Plaça Catedral fins que se’ns va demanar si podríem posar-hi Santa Maria la Rodona, que és la que hi ha actualment).

1936
La Guerra Civil

Durant la Guerra Civil les religioses van haver d’abandonar el convent i en els seus locals es va obrir una escola, anomenada Nakens, en record d’un republicà de signe anticlerical.

1939
Les Dominiques tornen

Les Dominiques tornen a les seves classes i obren de nou l’internat. Van obrir les portes també als més petits, als pàrvuls.

1948
Batxillerat i Secretariat

S’imparteix Batxillerat i Secretariat (comerç). En aquesta època es demana la col·laboració d’altres professionals de l’ensenyament a més a més de les religioses.

1961
La Congregació de les Germanes Dominiques de l’Ensenyament

El Beateri s’incorpora a la Congregació de les Germanes Dominiques de l’Ensenyament de la Immaculada Concepció, amb seu a Pamplona. Una Congregació que fa una aposta decidida per l’educació i una clara opció per l’escola. És també en aquest any que s’obté el reconeixement definitiu del Col·legi i durant el curs 1964-65 s’aconsegueix el reconeixement oficial del Batxillerat laboral.

1974
Adéu al Batxillerat

el 1974-75 es suprimeix el Batxillerat superior. Es constitueix l’Associació de Pares d’Alumnes.

1977
Formació Professional

Autorització com a centre de Formació Professional de 1r grau, branca administrativa i comercial.

1986
Concert educatiu

El Col·legi Santa Caterina de Siena s’acull al règim de concert educatiu amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

1991
Un projecte d’escola

L’escola acull els primers alumnes procedents del Magrib. Les Germanes van fer una opció decidida i arriscada per les persones nouvingudes. El seu compromís d’atendre a la totalitat de l’alumnat s’ha convertit en un projecte d’escola, conegut i compartit per tots els mestres i les mestres que dia a dia treballen al centre. Actualment tenim alumnes de 25 nacionalitats.

1992
L’Esquitx

S’inaugura la Llar d’infants L’Esquitx.

1996
Any de canvis

Es tanca la línia de Formació Professional. Es tanquen també 7è i 8è d’Educació General Bàsica. El Col·legi passa a ser un centre d’Educació Infantil i Primària, de 0 a 12 anys. S’estableix un conveni d’adscripció amb l’Escorial i Sagrat Cor, de cara a l’ESO.

1997
Centre d’Atenció Educativa Preferent

Donada la configuració de l’alumnat, el col·legi és qualificat de CAEP (Centre d’Atenció Educativa Preferent).

2002
El Projecte FET

Des del curs 2002-2003 participem en el Projecte FET (Fem una Escola per a Tots), programa de lectura projecte liderat pel Centre de Pedagogia Terapèutica l’Estel.

2009
Projecte d’interioritat

Vam començar amb les “Tècniques de relaxació i concentració” i el Projecte d’interioritat, per tal d’afavorir el benestar dels nostres alumnes així com el seu aprenentatge.

2010
La Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament

Vam entrar a formar part de la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament. Seguim recreant el carisma, el tarannà de Sant Domènec de Guzman, educant des dels valors de l’Evangeli.

2018
Dominiques Vic

L’escola Santa Caterina canvia de nom i passa a ser Dominiques Vic.

2024
Avui

La tasca educativa que diàriament duem a terme a les nostres aules es caracteritza pel desplegament d’un projecte educatiu acollidor i inclusiu, que promou la llengua i la cultura catalana, que té entre els seus principals objectius garantir la igualtat d’oportunitats de la totalitat de l’alumnat, promoure el seu desenvolupament cognitiu i emocional i assegurar l’assoliment d’aquelles competències que els han de permetre viure, conviure i integrar-se plenament dins la nostra societat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website