Plaça de la Catedral 3, 08500 Vic

93 883 25 52

escola@dominiquesvic.com

Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu

Posem en pràctica estratègies de pensament i metodologies actives que afavoreixen l’aprenentatge dels alumnes cuidant el seu desenvolupament emocional i humà.

A Dominiques Vic, volem i oferim una escola...

 

 

 

 • On l’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge.

 

 • Amb un estil educatiu obert, acollidor, alegre, de tracte personal i de confiança mútua.

 

 • Que promou metodologies actualitzades perquè cada alumne desenvolupi els seus talents: treball d’intel·ligències múltiples, treball cooperatiu, treball per ambients, treball per projectes, estratègies de pensament…

 

 • Compromesa amb l’entorn, amb la realitat social i educativa, la llengua, la cultura, els costums i les tradicions del nostre país.

 

 • Inclusiva i propera, amb un projecte d’Atenció a la diversitat i tutories personalitzades, perquè volem donar resposta a les diferents individualitats dels nostres alumnes.

 

 • Amb projectes que ajuden a créixer: projecte d’interioritat i educació emocional Look Inside.

 

 • Cristiana, inspirada en els valors de l’Evangeli i oberta  a  les  diferents tradicions religioses.

 

 • Amb un equip humà implicat en l’educació i el benestar dels alumnes, compromès en la formació i en la millora continuada de la pràctica educativa.

 

El nostre projecte educatiu actual s'ha vist enriquit amb les investigacions de la neurociència en matèria educativa . Treballem des de les vuit intel·ligències múltiples com a pilar per personalitzar l'aprenentatge.

La interdependència positiva , la interacció cara a cara, la responsabilitat individual, les habilitats socials i el processament grupal com a pilars per crear unes comunitats d'aprenentatge cooperatiu on tots aprenem de tots. 

L'aprenentatge, basat en la cultura del pensament, utilitzant destreses que afavoreixen el pensament creatiu i crític.

Coneix el nostre Projecte CREA

Mitjançant el projecte CREA formem persones íntegres, capaces de transformar el món des de la seva escala de valors. Treballem perquè els nostres alumnes siguin crítics, resilients, capaços de gestionar les seves emocions i autònoms.

A les escoles de Dominiques volem seguir animant l’alumnat a mirar dins seu

Look Inside és un programa d’educació emocional dirigit a l’alumnat de totes les etapes educatives. Té per objectiu el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del seu dia a dia, ajudant-los a descobrir...

 • Que són capaços de percebre les emocions pròpies i les dels altres
 • Que són capaços d’expressar, gestionar i canalitzar les emocions de manera adequada
 • Que són capaços de tenir bona autoestima i actitud positiva davant la vida...
 • Que són capaços de relacionar-se amb els altres de manera reeixida i positiva.
 • Que són capaços de adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar de manera satisfactòria els reptes de la vida diària.

L'escull de les emocions

L’escull de les emocions és un mesurador d’estat d’ànim que ens serveix d’ eina per incrementar la consciència emocional i el llenguatge emocional. Desenvolupar el llenguatge emocional implica generar un vincle o connexió entre les experiències emotives de cada persona i les paraules associades amb les emocions. D ‘acord amb la teoria de la intel·ligència emocional de Peter Salovery i John Mayer el procés d’identificar i nombrar amb precisió les emocions és el primer pas per entendre-les i posteriorment regular-les. Identificar les causes i els efectes de les nostres emocions ens ajudarà a ser més responsables amb el nostre món interior i a prendre millors decisions.

"Si la pots nombrar la pots dominar". Marc Brakett

Perfil de l'alumne

A Dominiques acompanyem i eduquem al nostre alumnat perquè esdevinguin:

 • Autònoms
 • Crítics
 • Conscients
 • Creatius
 • Compromesos

i així contribueixin a una societat més solidària, transparent, fraterna i sostenible.

Al centre del nostre Projecte Educatiu està la persona i la seva singularitat. Una persona que hem de formar com alumne del segle XXI, i amb un perfil per poder donar resposta als reptes de futur i per conviure en una societat global.

 

Projecte de Convivència

Com escola tenim un espai privilegiat per ensenyar i aprendre a viure i conviure, així com per fomentar i liderar la convivència en el propi centre i en l’entorn per aconseguir una major i millor cohesió social. És per això, que aquest projecte és un conjunt d’activitats que el centre desenvolupa a tots els nivells, per a mantenir el bon clima escolar i contribuir a l’èxit personal i acadèmic de tots els alumnes en el marc d’una societat complexa.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website