Plaça de la Catedral 3, 08500 Vic

93 883 25 52

escola@dominiquesvic.com

Llar d’Infants

Llar d'Infants
L’infant capaç!

A Dominiques Vic, la Llar atén a alumnes d'edats compreses entre els zero i els tres anys.

L'infant, centre de l'acció educativa

A la llar d’infants oferim a tots i cadascun dels infants acollida, tendresa, estimació, confiança.

Construïm relacions basades en el respecte als processos individuals, tot afavorint, estimulant, valorant… les seves descobertes. Considerem l’infant com a persona capaç, competents, activa, amb curiositat, amb desig d’aprendre i de relacionar-se amb l’entorn. Confiem en els infants, els acompanyem i els oferim autonomia; ells ens responen amb responsabilitat.

Entorn de vivència i aprenentatge

Creem un clima i un entorn favorable per a l’aprenentatge i l’adquisició d’hàbits; un ambient perquè se sentin feliços i segurs. Les estones de joc i les diferents activitats que es realitzen a l’aula, al pati, a la sala de psicomotricitat, a l’espai d’ambients, a la sala de racons de joc, a les sortides i visites... són oportunitats per relacionar-se amb els altres, per aprendre uns hàbits, per satisfer la curiositat, per descobrir i explorar l’entorn immediat i diferents materials, per desvetllar la creativitat i les intel·ligències múltiples. Celebrem les nostres festes i tradicions: Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi, Santa Caterina, final de curs...

L'Estel Màgic

L’Estel màgic és un projecte propi que té com a fil conductor les emocions de l’infant. Posa l’accent en la seva manera de ser, de relacionar-se, d’aprendre, en els seus interessos i les seves experiències… tot des d’una metodologia basada en l’experimentació.

Complement de la família

Oferim un context educatiu que amplia i diversifica les experiències viscudes en el context familiar. Donem importància a la relació i comunicació amb les famílies, al fet d’establir vincles i afavorir diàriament el diàleg escola-família i família escola. Al llarg del curs fem entrevistes i reunions informatives i organitzem activitats per pares i mares.

Equip educatiu

Vivim el nostre a dia a dia a la llar d’infants amb la mirada posada en cada nen, en cada nena. Aprenem amb els infants i dels infants.

Treballem en equip i en nosaltres sempre hi ha una inquietud per a la millora continuada.

Contacta amb l'escola

CreaEscola Quality Certificate for Education Website